Jak stworzyć obraz z duszą?

Malarstwo to jedna ze sztuk plastycznych. Polega ona na pokrywaniu farbą powierzchni, która zwykle jest dwuwymiarowa, ale może też być trójwymiarowa. Tak jak i w pozostałych sztukach plastycznych, czyli na przykład w rzeźbie i grafice, w malarstwie istotna jest zarówno forma, jak i treść. Żaden z tych aspektów nie może być pominięty, jeśli chce się stworzyć obraz z duszą.

 

Forma czy treść ‒ co jest ważniejsze?

Ilu malarzy, tyle podejść do tworzenia obrazów. Jedni artyści zaczynają od wyboru treści, czyli tematu swojego dzieła, a dopiero potem szukają dla niego odpowiedniej formy. Można jednak także robić odwrotnie. Najpierw wyznaczyć sobie formalne ramy, a dopiero potem dostosować do nich treść. Widać więc, że w tworzeniu obrazów nie ma jednoznacznych zasad i proces ten dopuszcza pewną dowolność. To między innymi właśnie na niej polega piękno sztuki, jaką jest malarstwo.

Sztuka malarska otwarta jest na wiele różnych podejść. Inspiracją do rozpoczęcia procesu twórczego może być na przykład zetknięcie się z jakimś wyjątkowym zjawiskiem czy zdarzeniem. Jedne osoby bardziej będą pociągać epickie tematy, a inne ‒ niedostrzegalne na pierwszy rzut oka drobiazgi. To, jak przebiega malowanie obrazów, w dużym stopniu zależy więc od tego, jaka jest osobowość artysty. Ważne jest, aby wypracować indywidualne podejście w zgodzie ze swoimi predylekcjami. Wtedy można mówić, że tworzy się obrazy z duszą, ponieważ  wyraża się przez nie swoje wnętrze.

 

Decydując się na wstąpienie na ścieżkę artysty, pamiętajmy, że sztuka jest kapryśną damą – nie lubi być odkładana na później, zawsze domaga się naszej natychmiastowej uwagi i pełnego zaangażowania. Pozwoli nam zachwycać się sobą tylko pod jednym warunkiem – musi być naszą pasją. Sztuka jest alfabetem, który nie ma końca. Ofiaruje nam on niekończące się wypowiedzi i środki wyrazu, jeżeli tylko odważymy się po nie sięgnąć. Mogą to być nasze marzenia, wspomnienia, doznania… Prawdziwy artysta to zatem ten, który jest sztuce wierny i oddany – tylko wtedy będzie mógł tworzyć dzieła prawdziwie piękne.

Do wyrażania swojej osobowości lub wiernego odzwierciedlania rzeczywistości nie wystarczą jednak tylko dobre chęci. Równie ważne jest opanowanie odpowiednich technik. Sztuka ekspresji bądź naśladownictwa odnosi bowiem sukcesy jedynie wtedy, jeżeli malarz oprócz bogatego wnętrza posiada także znajomość środków, które pomagają osiągać wyznaczony cel. Nie oznacza to oczywiście podążania według ściśle ustalonych reguł ‒ każdy malarz może sam wypracować swoje indywidualne środki wyrazu.

Podsumowując, żeby tworzyć obrazy z duszą, potrzebne są dwie rzeczy. Pierwszą jest zaangażowanie swojej osobowości, a drugą opanowanie odpowiednich technik.